+358 (0)9 8190 1900 | Email: admin(at)flamingseoconsulting.com

SEO/Verkkoviestintä

SEO/Verkkoviestintä

 

Hakukoneoptimointi SEO /

Yrityksen Verkkoviestinnän Tehostaminen

 


Make your own mind maps with Mindomo.

 

 

YRITYKSEN VERKKOMARKKINOINNIN KEHITTÄMISMALLI

FLAMING SEO CONSULTING Ky

 

1. Johdanto

Tämä on kuvaus Flaming SEO Consulting Ky:n työstämästä Yrityksen Verkkomarkkinoinnin Kehittämismallin
tuotteistamisprojektista, sen taustoista ja tavoitteista.

2. Projektin tausta, tavoitteet ja tulokset

2.1 Tausta

KTM Kimmo Nuotion työskenneltyä yli 10 vuotta yrittäjänä muotialalla sekä brändäyksen, agentuuri-, tuonti-, tukku-
että vähittäiskaupan parissa useiden myös kansainvälistä menestystä saaneiden brändien kanssa, nousi 90-luvun
lopulla – kuin tuhkasta – uusi ja ihmeellinen 
World Wide Web; INTERNET, kuten se nyttemmin tunnetaan.

digital media photo

digital media photo

  Digitaalinen media on jatkanut edelleen vahvaa kasvuaan kaikilla osa-alueillaan. Ostamisen verkossa tultua entistä
helpommaksi (ja turvallisemmaksi) nousi verkkokaupan arvo Suomessakin (2011) jo yli 10 miljardin euron tason.
– Sittemmin viimeisetkin päättäjät ovat havahtuneet digitaalisen markkinoinnin suomiin mahdollisuuksiin.

   Kimmo Nuotio otti kehityksen haasteen vakavasti ja hankki itselleen auktorisoidun “Internet Marketing Consultant
-koulutuksen (2004-2005) maailman suurinta itsenäisten internetkonsulttien -ketjua vetävältä WSI Corporation -amerik-
kalaisyritykseltä, jonka päämaja on Torontossa, Kanadassa.

   Jo pian kävi selväksi, että maailman johtavaksi hakukoneeksi nousee Google, joka saikin muutamassa vuodessa niin vahvan
markkinajohtajan aseman, ettei sitä ole kukaan pystynyt asemastaan uhkaamaan, ainakaan ennen sosiaalisen median syntyä…

sosial media photo

sosial media photo

Facebook onkin nyt yli miljardin rekisteröityneen jäsenensä avustamana noussut toiseksi suurimmaksi hakukoneeksi,
ennen niin mahtavia Yahoo’ta ja Altavistaa sekä Microsoft’n hallinnoimaa Bing’ä.

Videoiden katselun valtaisa kasvu on puolestaan nostanut YouTube’n Facebookin jälkeen kolmanneksi suurimmaksi hakukoneeksi.

YouTube photo

YouTube photo

 

Kun puhutaan hakukoneoptimoinnista (Search Engine Optimization ~ SEO) tarkoitetaan yrityksen sivuston optimointia
löytymään mahdollisimman helposti kaikkien näiden kolmen hakukoneen indekseistä, siten, että ne saisivat paikkansa mieluiten
kunkin hakukoneen ensimmäiseltä sivulta – yleensä 10 ensimmäisen hakutuloksen joukosta …Mitä korkeammalta, sen parempi,
kuten esityksen oheisesta videosta näkyy.

 Kaikki käyttävät hakukoneita löytääkseen tarvitsemiaan tavaroita ja palveluita. Siksi on tärkeää asemoida viestinsä niin, että se
myöskin voisi tulla löydetyksi. Kukaan ei enää eksy selaamaan sivustoja, jotka eivät löydy etusivulta!

 

2.2. Tavoittteet

Ensiksi, mahdollistaa uusien digitaalisen median innovaatioiden hyödyntäminen jopa paikallisesti toimivien pienyritysten tasolla – edullisesti
ja tehokkaasti. (Google Maps – Local Search).

 Ja toiseksi, tuoda vuorovaikutteisen digitaalisen markkinoinnin edut pienyritysten ulottuville.

Tutkinnon osa 1

Tuotekehitystyön valmistelu (01/2012)

Digitaalinen media on jatkanut edelleen vahvaa kasvuaan kaikilla osa-alueillaan.

* Ostamisen verkossa tultua entistä helpommaksi (ja turvallisemmaksi) on verkkokaupan arvo Suomessakin
(2011) noussut jo yli 10 miljardin euron tason. Viimeisetkin päättäjät ovat havahtuneet digitaalisen markkinoinnin
suomiin mahdollisuuksiin.

* Verkkokaupan asiakkaiksi ovat löytäneet kaikki mahdolliset ostopotentiaalia omaavat kohderyhmät niin
yrityksistä kuin loppukuluttajistakin.

* Sosiaalinen media on ottanut nopeasti vakaan aseman uutena, merkittävänä, informaation lähteenä kaikille
ostopäätöksiin osallistuville osapuolille.

Yritysten, etenkin pienyritysten, suurimmiksi esteiksi ottaa ensiaskeleet kohti digitaalisen markkinoinnin tehokasta
käyttöönottoa koetaan, kuitenkin, edelleen:

* Verkkoratkaisujen korkea hinta
* Tietämättömyys

Viimeaikanen kehitys on johtanut siihen, että tavoitteemme (Tuoda vuorovaikutteisen digitaalisen markkinoinnin
edut pienyritystenkin ulottuville) merkitys ei ole vähentynyt, pikemminkin tarve uudenlaisen konseptin tuonnille
näille markkinoille näyttää edelleen kasvaneen.

======================

Kehittämishanke:

miten uusin digitaalisen markkinoinnin, etenkin sosiaalisen median, keinovalikoima saataisiin paketoitua sellaiseksi,
että pienyrittäjätkin voisivat sen helpoiten omaksua ja ottaa käyttöönsä?

 

Yrityksen Verkkomarkkinointiviestinnän tehostaminen

 

Photo by mattk1979

Photo by Ciricara

Photo by mauritsonline

144

Rating: 9 out of 10 (from 53 votes)

Submit a Comment

Pin It on Pinterest

Share This